Choď na obsah Choď na menu
 


Enviro

Akumulačná vodná elektráreň Litava-materiál na posudzovanie vplyvov na životné prostredie: http://eia.enviroportal.sk/detail/akumulacna-vodna-elektraren-litava


Chránený areál Brezová stráň je
blízko
plánovanej hornej nádrže elektrárne Litava:http://www.sopsr.sk/natura/index.php?p=4&lang=en&sec=5&kod=SKUEV0392

 

Prírodná rezervácia Šípka je blízko plánovanej hornej nádrže: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/165

 

 

Plášťovce, protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica:http://eia.enviroportal.sk/detail/plastovce-protipovodnove-opatrenia-na-toku-litava-krupinica