Choď na obsah Choď na menu
 


1156

Martirius, arcibiskup ostrihomsky,

odovzdá ostrihomským cirkevným kanonikom

so súhlasom uhorského král'a Gejzu II.

desiatky zo 70 - ich obcí.

 

V mene svätej Trojice a nerozdielnej jednoty. Od vtelenia Pána 1156 rokov / bežne . v siedmom, časovo však dvadsaťšesť, avšak dôkazovo štyri, za vlády slávneho uhorského kráľa Gejzu II. /šestnásteho roku jeho vlády za palatína Belu, keď bol Henrich dvorným radcom, ja Martirius z božej milosti služobník ostrihomskej cirky /akýkol'vek minister/ v šiestom roku mojej arcibiskupskej služby v horespomínanom kostole na česť blahoslavenej a vždy slávnej Panny Márie postavil a posvätil som oltár. K službe k tomuto oltáru som utvoril zbor bratov, aby sa povinne každý deň schádzali a vykonávali tam ranné a večerné pobožnosti ku cti Bohorodičky s patričnou úctou. Každú sobotu majú slúžiť slávnostnú svätú omšu na počesť Bohorodičky s patričnými spevmi, kadidlom, sviečkami a ostatnými liturgickými znakmi, ktoré sú predpísané pri slávnostných bohoslužbách. Viem, že je napísané: "Kto slúži oltáru, nech aj z oltára žije", zároveň pozorujem, že moji bratia kanonici horespominanej cirkvi až do mojich čias sú bez zaopatrenia. Podľa slov apoštola musíme sa dostatočne starať o postrádajúcich bratov. Odovzdal som im desiatky z príjmov 70 – tich miest. To im odovzdám so súhlasom král'a a štátu podľa môjho práva, nakoľko fary v týchto obciach patria pod moju právomoc. Tieto moje dary nemôžu zrušiť, zmenšiť a zmeniť ani moji nástupcovia, nakoľko som so súhlasom celého štátu ustanovil a kráľovskou pečaťou, zlatom aj červeným voskom potvrdil privilégia darovanej listiny. Nech by to ktokoľvek spochybnil, nech podlieha božej kliatbe, respektívne nech sa potrestá kráI'ovskym súdnym trestom.

Názvy týchto miest sú uvedene nasledovne:

V ostrihomskej farnosti, ktorá je blízko a kde sa arcibiskup často zdržuje, vyznačím 10 obcí, desiatky dostanú Vranus a Sarar. Z nich sú lepšie 4: Mosula, Malos, Furnod, Surlou, stredne sú: Vdol, Kurt, kde sú panské ovcince, Wrt; slabšie sú: Scuodou, Teluki, Kesceu majetok biskupa Zacheusa.

V nitrianskej farnosti je 10 miest, kde Juraj dostáva desiatky. Z nich sú lepšie: Jegu, Duor, Sulad, Lopas; stredne sú: Asgar, Neuerci, Nemcyc, ktorá ja vedľa Duor, slabšie sú: Zaltinc, Chirna, ta je Galtum, Colunch Eydrici; Kde ma desiatky Deum: Z nich sú lepšie 4: Jeleu, Ker, Cernic, Gurmot, stredné sú: Brencu, za vodou Molenta, Jlut; slabšie sú: Sceuleus, v ktorej je Bec, Beu, Mogorod, Gune; Kde však má desiatky Schuct: Z nich sú lepšie 4: Ylmer, Alexu, Ripin, Seka, stredné sú: Suran, Otroc, Vascard; slabšie sú Scuna, Poscolou, Kortouc; Kde ma desiatky Diua: Z nich su lepšie 4: Vasar, Tuman, Kurt, Bosman, stredné sú: Tulmacic, Vldruc, Cipur, slabšie sú: Bab, Boloslai, Brodrinc, Pta;

V tekovskej farnosti majú desiatky, Saul a Gerdata; Z nich sú lepšie 4: Cundi, Scelemsan, Qualiz, Belad; stredné sú : Eng; Sengeu, Fius;  slabšie sú: Saulscekei, Scentusa, Beleg; V hontianskej farnosti, kde má desiatky Foncol; z nich sú lepšie 4: Nek, Plast, Kemence, Badin; stredne sú: Tur, Scebechleb, Gyrki; slabšie sú: Neuelen, Prilscan, Scobuc. Okrem toho som si pridelil kaplnku svätého Mikuláša,  ktorá je v predmestí Ostrihomu a za to mám zabezpečiť' kadidlo a voskové sviečky pre oltár kaplnky. Svedkovia sú: Mico arcibiskup Kolocsa, Anton biskup Pécs, Ypolit biskup Vác, Valter biskup Sedmohradsko, Lukas Eger, Stefan pomocny biskup Csanad, Peta pomocny biskup Veszprém, Gervas pomocný biskup Gyór, Michal pomocný biskup Oradea, Gothsaldus biskup Zagreb, Rafael prepošt Buda, Makarius prepošt Timisoara, Primogenitus prepošt Urodiensis ?, Peter prepošt Titel ? Bela palatín gróf, Henrich dvorný radca, Appa hlavný župan Bodrog, Šimon hlavný župan Ostrihom, Dirs hlavný župan Nograd, Germanus hlavný župan Hont, Peter hlavný župan Tekov.

Pisateľom tohto listu je  Barnabás - kráľovský notár a kanonik Albiensis, pečaťou potvrdil Mikuláš.